Apie mus

PROJEKTUOJAME

Projektuojame gyvenamuosius namus, visuomeninius pastatus ir inžinerinius statinius. Projektus išpildome nuo pirminės idėjos iki pilno projekto įgyvendinimo ir pridavimo eksploatuoti. Rengiame naujos statybos, rekonstravimo, remonto projektus, paskirties keitimo ir interjero projektus. Ruošiame dokumentaciją ir atliekame visus derinimo darbus statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

PRIŽIŪRIME

Atliekame projektų autorinę vykdymo priežiūrą ir kontrolę. Prižiūrime objektų statybos eigą, visuose statybos etapuose.

KONSULTUOJAME

Konsultuojame fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo ir statybos teisės klausimais, teritorijų vystymo klausimais. Rengiame studijas ir projektinius pasiūlymus analizuojant, vertinant ir apibendrinant įvairių urbanistinių architektūrinių temų ir (ar) teritorijų galimas plėtros tendencijas ir perspektyvas.